SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1996

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1996

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Yerel Yönetimler Reform Tasarıları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut YILMAZ

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şemi BORA

  Sayfa No : 4

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan'ında Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Belma ÜSTÜNIŞIK

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yünetimler ve Anayasa

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ziya ÇOKER

  Sayfa No : 4

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇİTCİ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

29.Dönem Belediye Başkanları Semineri Hakkında

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birgül AYMAN GÜLER

  Sayfa No : 1

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Kalite

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer PEKER

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bedenin Dili ve İş Yaşamı (Sözsüz Konuşma - Gözlerle İşitmek)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer PEKER

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Belge - Yerel Yönetim Metinleri (VII): 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE