TÜM DERGİLER

Hakkımızda

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.

1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

ISSN 1300-1825

Sahibi:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Adına Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI

Yazı İşleri Müdürü ve Editör:

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ

Editör Yardımcıları:

Dr. Gülbahar TÜRKMENOĞLU

Arş. Gör. Zarif Songül GÖKSEL

Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Prof. Dr. Hasan YAYLI

Prof. Dr. Uğur SADİOĞLU

Doç. Dr. Ayşe Çolpan KAVUNCU