TÜM DERGİLER

Yayın Etiği

1. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, yerel yönetimler, kent ve çevre alanındaki özgün makaleleri kabul etmektedir. Devam eden ya da savunulmuş yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş makaleler ve herhangi bir kongrede sunulmuş (özeti yayımlanmış ya da yayımlanmamış) bildirilerin genişletilmesiyle hazırlanan makaleler kabul edilmemekte ve değerlendirmeye alınmamaktadır.

2. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nde yayımlanması istenen makaleler, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yere gönderilmediğini belirten aşağıdaki taahhütname, yazarlar tarafından imzalanıp taratılarak makaleye iliştirilmelidir:

…………… Dergisi’nde yayımlanması talebiyle tarafınıza ilettiğim “…………...” başlıklı makalemin, başka bir süreli yayında, kitapta, vb. yayımlanmadığını ve yayımlanmak üzere gönderilmediğini taahhüt ederim. Aksinin kanıtlanması halinde, her türlü hukukî sorumluluk şahsıma aittir.

3. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’ne gönderilen makaleler akademik-bilimsel etik kurallara uygun şekilde hazırlanmalı, intihal tarama raporu (intihal.net, turnitin, vb.) makale ile birlikte gönderilmelidir.

4. Etik kurul Kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul raporu sisteme yüklenmelidir.

5. Yazar sayısı üçten fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazarlar, akademik ve/veya idarî unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri) bildirmelidirler.

6. Makaleler akademik-bilimsel etik kurallara uygun şekilde hazırlanmalıdır. Başvurusu kabul edilen makaleler, intihal tarama programından geçirilmektedir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunmayan veya intihal içeren makaleler değerlendirilmeye alınmamaktadır.

6. Dergiye gönderilen makaleler, ‘Görmez Yayın Kurulu’ ve ‘Görmez Hakem’   yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir.

8. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.

9. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin, fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahiptir. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.