TÜM DERGİLER

Makale Gönderimi

Makale başvurusu DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Makale (yazar ismi/isimleri ilk yüklemede yazılmamalıdır) ile birlikte taahhütname, intihal raporu, varsa etik kurul raporu ve yazarların özgeçmişlerinin elektronik formatta Dergi Park sistemine yüklenmesi gerekmektedir.