SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1995

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1995

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Bir Belge - Yerel Yönetim Metinleri (I)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediye Bütçelerinden Ayrılması Gereken Kanuni Paylar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Abdurrahman ACAR

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Serbest Kürsü Görüş ve Yorumlar - Kent Yönetiminde Baskı Gruplarının Etkinliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zerrin TOPRAK KARAMAN

  Sayfa No : 3

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel İdarelerde Büyüklük Ölçütleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ülke Ülke Yerel Yönetimler - Mısır'da Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgay ERGUN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerde Bilgisayara Dayalı Yönetim Destek Sistemleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Türksel KAYA BENSGHİR

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Habitat II Yaklaşırken: Kent Yönetimi İçin Yeni Yaklaşımlar ve Komşuluk (Mahalle) Biriminin Önemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE