SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1994

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1994

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

İspanya'da Yerel İdareler ve Mali Olanakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 4

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür İşlevleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Güneri AKALIN

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İl Genel Meclislerinde Bütçe Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Celal GÜVENÇ

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1989-1994 Yerel Seçimlerinin Belediye Başkanları Açısından Değerlendirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Fikri GÖKÇEER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE