SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1993

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1993

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Katılımcı Yönetim Modeli Üstüne: İLKSAN ve İSKİ

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgut TAN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerde Taşıt ve İş Makinesi Satın Alımları, Kullanılmaları ve Satılmaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Orhan PİRLER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediyeleşmede \Siyaset\ Yada Yerel Hile

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birgül AYMAN GÜLER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediye Şirketlerinin Hukuki Rejimi ve Şirketleşme Uygulamaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tunay KÖKSAL

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

3030 Sayılı Kanuna Tabi Belediyelerin İşlemleri Üzerinde İdari Vesayet

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zühal DÖNMEZ

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kent Planla - Uygulama Süreci ve Belediyeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Fikri GÖKÇEER

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimler ve Halk Eğitimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rıfat MİSER

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE