SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2015

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2015

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Belediyeler Bankası'ndan İlbank A.Ş.'ye Bir Dönüşümün Öyküsü

Yerel yönetimlerce gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinin finansmanında ve kimi teknik işlerinin yerine getirilmesinde önemli bir işlevi olan İller Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin süreç, 08.02.2011 tarih ve 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile tamamlanmış olsa da, İller Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar oldukça eskilere dayanmaktadır. Bu çalışma, İller Bankası'nın kuruluş amacını ve görevlerini tarihsel süreç içerisinde ortaya koyduktan sonra, ?yeniden yapılandırma? adı altında küresel sermayeye bağımlı yerel yönetimler yaratma amacıyla, İller Bankası'nın tasfiye edilme sürecini ve bu süreçte, Banka'nın görevlerinde meydana gelen önemli değişiklikleri ortaya koymaya çalışacaktır. Bu maksatla öncelikle yerel yönetim kavramı ve bu kavramın ortaya çıkışına sebep olan etmenler ele alındıktan sonra, yerel yönetimlerin finansmanında önemli bir yeri olan yerel yönetim bankacılığının dünyada gelişiminin ardından, Türkiye'deki gelişimi incelenecek@@ akabinde de bu gelişim sürecinde, Belediyeler Bankası'ndan İlbank A.Ş'ye dönüşüm sürecinin ardında yatan sosyal, ekonomik ve politik dinamikler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

  • Yazarlar : Gencay SERTER

    Sayfa No : 26

    Anahtar Kelimeler : İ l b a n k , b e l e d i y e , y e r e l y ö n e t i m , f i n a n s m a n

GÖRÜNTÜLE

Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Belediyelerde Sosyal Ağların Kullanımı

Pek çok alanda olduğu gibi belediyelerde de halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında sosyal ağlardan yararlanılmaktadır. Özellikle belediye başkanları, sahip oldukları sosyal ağ hesapları ile her gün hatta gün içersinde birden çok paylaşımda bulunarak, hedef kitlesi olan bölge halkına belediye ile ilgili bilgileri duyurmaktadır. Eskişehir'de 30 Mart 2014 belediye seçimlerinden sonra yönetime gelen Kazım Kurt da aktif bir Facebook kullanıcısıdır. Bir Belediye Başkanı'nın kişisel Facebook hesabını nasıl kullandığını araştırmak amacıyla, Odunpazarı Belediye Başkanı olan Kazım Kurt'un 31 Mart - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Facebook hesabından yaptığı paylaşımları incelemek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, Kazım Kurt'un 9 aylık süre içerisinde doğrudan paylaştığı 765 ve etiketlendiği 287 paylaşım da göz önüne alındığında, toplam 1052 paylaşımın içeriği incelenmiş ve belediyeye dair ne tür bilgilerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.

  • Yazarlar : Gülsüm ÇALIŞIR

    Sayfa No : 35

    Anahtar Kelimeler : S o s y a l m e d y a , s o s y a l a ğ , F a c e b o o k , b e l e d i y e / b a ş k a n , h a l k l a i l i ş k i l e r

GÖRÜNTÜLE