SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 5

TARİH : 1994

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 5

TARİH : 1994

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Hemşehriler ve Belediye Meclisi Toplantıları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Deniz SAYIN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerde Personel, Kadro ve Atama İşlemleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Enis YETER

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Demokrasi ve Yeni Yaklaşımlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Arif ERENÇİN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İngiltere'de Yerel İdare Bütçeleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 6

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Devlet Planlama Teşkilatı ve Belediye İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Orhan PİRLER

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE