SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2000

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2000

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Yerel Yönetim Reformu Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aykut POLATOĞLU

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Deniz SAYIN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Marmara Depremi ve Düşündürdükleri: Afet Yıkıntı ve Atıkları Yönetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hamit PALABIYIK

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi: Ankara'dan Örnekler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Filiz KARTAL

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Belge - Yerel Yönetim Metinleri (XX) 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cenk REYHAN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

57. Hükümeti Oluşturan Partilerin Yerel Yönetimlere Yaklaşımları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şerif ÖNER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez - Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muhammet KÖSECİK

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ülke Ülke Yerel Yönetimler - Belediyelerin Statüleri Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Yasası

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zahid EMİROV

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE