SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 1996

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 1996

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Yerel Yönetimler Birlikleri ve Vilayetler Hizmet Birliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alaaddin YÜKSEL

  Sayfa No : 4

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Belge - Yerel Yönetim Metinleri (II) Zokaklara Dair Nizamname

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Amme Alacaklarının Tahsilinde Uygulanan Gecikme Zamları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Celal GÜVENÇ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da Yerel İdare Bütçeleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Türkiye: Anayasa ve İlgili Yasalarda Durum

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Enis YETER

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediyeler ve Gıda Denetimi: Önemli Bir Geri Adım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Firuz Demir YAŞAMIŞ

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE