SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2012

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2012

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Bir Senaryo Çerçevesinde Metropol Belediye Kavramı ve Fayda-Maliyet Analizi

Hazırlanıyor...

  • Yazarlar : İlker GÜNDÜZÖZ

    Sayfa No : 28

    Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Modernleşme Deneyimi: \Belediye\ \Mahalle'yi İkame Edebildi mi?

Hazırlanıyor...

  • Yazarlar : Adalet Bayramoğlu ALADA

    Sayfa No : 15

    Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE