SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2005

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2005

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare - i Umumiye - i, Vilâyât Talimâtnâmesi

Hazırlanıyor...

  • Yazarlar : Erkan TURAL

    Sayfa No : 21

    Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kentleşmesinde Hakikat Habire HABİTAT

Hazırlanıyor...

  • Yazarlar : Özer BOSTANOĞLU

    Sayfa No : 26

    Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE